Incasso

De contributie wordt geïnd in november en maart, voor een periode van 20 weken. De aankomende incassodata zijn 28 november 2022 (contributie 1e helft seizoen 2022-2023) en 27 maart 2023 (contributie 2e helft seizoen 2022-2023). Je betaalt voor september – januari en voor februari – juni.

Inschrijfgeld

Om je in te schrijven bij Wilskracht moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- en wordt geïncasseerd tegelijkertijd met de eerste contributie.

Aantal lessen

Het kan voorkomen dat een les uitvalt door ziekte van de lesgever, of doordat de zaal niet beschikbaar is. In dit geval wordt geen contributie terugbetaald. De contributie wordt betaald voor een seizoen, niet voor een bepaald aantal lessen. Lessen inhalen is in principe niet mogelijk wegens volle groepen en een maximale bezetting van onze zaal.

Sportfonds

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 300 euro per jaar. Kijk hier voor meer informatie.

Penningmeester

Onze penningmeester Leo Kruse is bereikbaar via penningmeester@tvwilskracht.nl. Het rekeningnummer van Wilskracht is: NL22ABNA0614136652.

Contributie vanaf 2e helft seizoen 2022 – 2023

Soort les

Les per week

1/2 seizoen

Jaarbedrag

Kleutergymnastiek 45 minuten € 85,- € 170,-
Recreatieturnen 60 minuten € 92,50 € 185,-
Recreatieturnen 75 minuten € 105,- € 210,-
Recreatieturnen 90 minuten € 117,50 € 235,-
Recreatieturnen 120 minuten € 142,50 € 285,-
Wedstrijdturnen 180 minuten € 235,- € 470,-
Wedstrijdturnen 210 minuten € 260,- € 520,-
Klimdoek 90 minuten € 142,50 € 285,-