Incasso

De contributie wordt geïnd in oktober en maart, voor een periode van 20 weken. Dit seizoen zijn de incassodata: 30 oktober 2021 en 26 februari 2022.

Inschrijfgeld

Om je in te schrijven bij Wilskracht moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- en wordt geïncasseerd tegelijkertijd met de eerste contributie.

Aantal lessen

Het kan voorkomen dat een les uitvalt door ziekte van de lesgever, of doordat de zaal niet beschikbaar is. In dit geval wordt geen contributie terugbetaald. De contributie wordt betaald voor een seizoen, niet voor een bepaald aantal lessen. Lessen inhalen is in principe niet mogelijk wegens volle groepen en een maximale bezetting van onze zaal.

Sportfonds

Het Jeugdfonds Sport zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 300 euro per jaar. Kijk op de website voor meer informatie.

Penningmeester

Onze penningmeester Leo Kruse is bereikbaar via penningmeester@tvwilskracht.nl. Het rekeningnummer van Wilskracht is: NL22ABNA0614136652.

Soort les

Lesduur

Jaarbedrag

Kleutergymnastiek 45 minuten € 157,50
Turnen 60 minuten € 170,-
Turnen 75 minuten € 192,50
Turnen 90 minuten € 215,-
Turnen 105 minuten € 237,50
Turnen 120 minuten € 260,-
Indiviuele les 1 kind 45 minuten € 33,- per les
Indiviuele les 1 kind 60 minuten € 42,- per les
Indiviuele les 2 kinderen 45 minuten € 22,- per les
Indiviuele les 2 kinderen 60 minuten € 28.- per les

Rekenvoorbeeld: turn je op maandag 105 minuten en op vrijdag 75 minuten? Dan betaal je € 430,- per jaar, € 215,- per periode van 20 weken.