Incasso

De contributie wordt geïnd in november en maart, voor een periode van 20 weken. De aankomende incassodata zijn 28 november 2024 (contributie 1e helft seizoen 2024-2025) en 27 maart 2025 (contributie 2e helft seizoen 2024-2025). Je betaalt voor september – januari en voor februari – juni.

Inschrijfgeld

Om je in te schrijven bij Wilskracht moet je naast de contributie ook inschrijfgeld betalen. Dit inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- en wordt geïncasseerd tegelijkertijd met de eerste contributie.

Aantal lessen

Het kan voorkomen dat een les uitvalt door ziekte van de lesgever, of doordat de zaal niet beschikbaar is. In dit geval wordt geen contributie terugbetaald. De contributie wordt betaald voor een seizoen, niet voor een bepaald aantal lessen. Lessen inhalen is in principe niet mogelijk wegens volle groepen en een maximale bezetting van onze zaal.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders te weinig geld hebben, toch lid kunnen worden van een club. Ze betalen contributie en vergoeden sportspullen tot een maximum van 350 euro per jaar. Kijk hier voor meer informatie.

Penningmeester

Onze penningmeester Leo Kruse is bereikbaar via penningmeester@tvwilskracht.nl. Het rekeningnummer van Wilskracht is: NL22ABNA0614136652.

Contributie seizoen 2022 – 2023

Soort les

Les per week

1/2 seizoen

Jaarbedrag

Kleutergymnastiek 45 minuten € 85,- € 170,-
Recreatieturnen 60 minuten € 92,50 € 185,-
Recreatieturnen 90 minuten € 117,50 € 235,-
Wedstrijdturnen 180 minuten € 235,- € 470,-
Wedstrijdturnen 210 minuten € 260,- € 520,-
Klimdoek 60 minuten € 142,50 € 285,-

Contributie seizoen 2024 – 2025

Soort les

Les per week

1/2 seizoen

Jaarbedrag

Kleutergymnastiek 45 minuten € 93,50,- € 187,-
Recreatieturnen 60 minuten € 101,80,- € 203,50,-
Recreatieturnen 90 minuten € 129,30,- € 258,50,-
Wedstrijdturnen 180 minuten € 258,50 € 517,-
Wedstrijdturnen 210 minuten € 286,- € 572,-