Per september 2022 werken we bij Wilskracht met het systeem Kleuren Turnen.

Waarom Kleuren Turnen?

Kleuren Turnen is leuk! Je turnt samen met kinderen van jouw niveau in een bepaalde kleur, bijvoorbeeld blauw of groen. Bij deze kleur horen turnelementen en oefeningen. Kinderen én ouders worden betrokken bij de leermomenten. Ieder kind heeft een doelenboekje. Je doet niet mee aan wedstrijden, maar laat een paar keer per jaar op een diplomadag zien wat je kunt. Kleuren Turnen geeft structuur aan de lessen en zorgt ervoor dat de werkwijze voor elke lesgroep/lesgever gelijk is. Het wordt inmiddels bij veel turnclubs gebruikt.

Wat betekenen de kleuren?

Het instapniveau is paars. Dit is geschikt voor beginnende turnsters. Vervolgens is er blauw (rollen, duikelen, steunen, zwaaien, balanceren, springen), groen (radslag, arabier voorbereiding, borstwaartsom) geel (arabier, buikdraai, handstanddoorrol, handstand platval, zwaaien), oranje (overslag, radslag op banken, gymnastische sprongen), rood (salto’s, flikflak, overslagen) en roze (jong talent).

Er is overigens ook nog de kleur lila. Hier staat motorische ontwikkeling centraal, voor kinderen met een bewegingsachterstand. Deze lessen bieden we bij Wilskracht nog niet aan.

Iemand die instroomt, begint in de kleur paars, maar kan eventueel na een aantal lessen in een andere kleur worden ingedeeld door de lesgever. Je blijft in principe minimaal een seizoen in dezelfde kleur.

Wat is een Diplomadag?

Op een diplomadag laten de turnsters hun elementen aan “de jury” zien. Het gaat niet om een eindcijfer of om winnen, maar om het in kaart brengen van de individuele ontwikkeling. Het jureren is eenvoudig en kan door assistenten en ouders gedaan worden. De beoordeling kan als volgt zijn:

  • Het lukt nog niet: 0 punten
  • Het lukt met een beetje hulp en/of aanwijzingen: 1 punt
  • Het lukt zelfstandig, maar de uitvoering is nog niet zo goed: 2 punten
  • Het lukt gecontroleerd het beheerst: 3 punten
  • Het lukt gecontroleerd en met de juiste houdingen: 4 punten
  • Het lukt technisch goed en wordt mooi uitgevoerd: 5 punten

Op basis van de Diploma Turndagen wordt het Turnster-Volg-Systeem bijgewerkt. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van de turnster. Er zijn richtlijnen die aangeven bij welk puntenaantal een turnster naar een volgende kleur kan doorstromen.

Hoe worden de groepen ingedeeld bij Wilskracht?

Er zijn groepen voor kinderen die in paars, blauw of groen turnen. En groepen voor kinderen die in geel, oranje of rood turnen. Tijdens de les gaan de kinderen na een gezamenlijke start in hun eigen kleurgroepje aan de slag. Ook is er een roze les, deze les duurt 2 uur en is voor getalenteerde kinderen die ofwel niet twee keer per week willen turnen, ofwel (nog) geen wedstrijden willen turnen. De roze les is op uitnodiging.

Voor kinderen die twee keer per week willen turnen én aan wedstrijden mee willen doen is de wedstrijdgroep die twee keer per week turnt.