Vertrouwenspersoon

Zit je ergens mee?

Voor kinderen

Word je vaak in de turnles? Voel je je niet prettig in de groep? Of is er iets vervelends gebeurd waar je graag over wil praten? Weet je niet zo goed aan wie je het kunt vertellen? Bij Wilskracht hebben wij een vertrouwenscontactpersoon: Ida. Haar kun je mailen als je even niet weet hoe je je probleem kunt oplossen.

Voor ouders

Met ingang van 1 mei 2013 heeft Wilskracht een vertrouwenscontactpersoon in de persoon van Ida Stamhuis. U kunt met Ida Stamhuis contact opnemen over vertrouwelijke zaken of vragen op het gebied van onveiligheid, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, enz. die zich op de club voordoen. Natuurlijk kunt u zich hiervoor ook rechtstreeks tot de lesgever of het bestuur wenden en dat ligt ook vaak meer voor de hand, maar als dat lastig is, kunt u dus ook met Ida Stamhuis overleggen. Gaat het inhoudelijk over turnen of over organisatorische zaken, dan zullen uw vragen of klachten ook eerder bij de lesgever of het bestuur thuishoren.

Helaas kan Ida door ziekte niet langer onze vertrouwenspersoon zijn. Wij zijn op zoek naar iemand die deze taak van haar over kan nemen.

Onze tijdelijke vertrouwensperson is Heidi Lutgendorff.

Heidi is te bereiken via vertrouwenspersoon@tvwilskracht.nl.

Ida Stamhuis

is kinder- en jeugdtherapeut en psycho-sociaal trainer. Zij heeft haar eigen trainingsbureau Ziezo (www.ziezo-samen.nl) dat zich speciaal op kinderen en jongeren richt. Dit trainingsbureau verzorgt onder andere individuele begeleiding in de vorm van coaching en therapie, groepstrainingen (zoals (faal)angst-reductietrainingen waarbij gewerkt wordt aan zelfvertrouwen), sociale vaardigheidstrainingen, trainingen bestemd voor kinderen van gescheiden ouders, weerbaarheidstrainingen en trainingen voor ouders op het gebied van communicatie met hun kinderen (het coachen van kinderen, het omgaan met kinderen die gepest worden of pesten, enz.). Ida Stamhuis is de moeder van oud-turnster, lesgever en jurylid Isabeau Stamhuis.